Наказ від 01.03.2002 № 27 Про затвердження Положення про громадських мисливських інспекторів


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

Про затвердження Положення про громадських мисливських інспекторів

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 березня 2002 р. за N 290/6578

Відповідно до Закону України "Про мисливське господарство та полювання" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про громадських мисливських інспекторів, що додається.

2. Голові Комітету з лісового та мисливського господарства Автономної Республіки Крим, начальникам обласних управлінь лісового господарства, генеральним директорам державних лісогосподарських обєднань, директору Севастопольського державного лісомисливського господарства довести цей наказ та Положення до відома підвідомчих підприємств, установ, організацій, територіальних органів Мінекоресурсів, громадських мисливських організацій та інших користувачів мисливських угідь.

3. Положення про громадську мисливську інспекцію в Українській РСР, затверджене Міністром лісового господарства УРСР 23 липня 1973 року, визнати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Управління мисливського господарства Шадуру М.В.

Перший заступник Голови                    М.В.Колісниченко

ПОГОДЖЕНО:
Міністерство екології та
природних ресурсів України
Міністр                                                     С.І.Курикін

Міністерство внутрішніх справ
України
Заступник державного секретаря              В.І.Варенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомлісгоспу
України
01.03.2002 N 27

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 березня 2002 р.
за N 290/6578

ПОЛОЖЕННЯ про громадських мисливських інспекторів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення, розроблене відповідно до статті 38 Закону України "Про мисливське господарство та полювання" ( 1478-14 ), встановлює порядок призначення спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі мисливського господарства та полювання, його територіальними органами громадських мисливських інспекторів (далі - інспектори) і визначає їх права та обовязки.

1.2. Інспектори призначаються з метою сприяння спеціально вповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі мисливського господарства та полювання та його місцевим органам у здійсненні контролю за полюванням.

1.3. Загальне керівництво і контроль за діяльністю інспекторів здійснюється Управлінням мисливського господарства Держкомлісгоспу України, відділами мисливського господарства Комітету з лісового та мисливського господарства Автономної Республіки Крим, обласних управлінь лісового господарства, державних лісогосподарських обєднань та Севастопольським державним лісомисливським господарством.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ МИСЛИВСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ

2.1. Інспектори призначаються з мисливців, які виявили бажання бути інспекторами. Кандидатури інспекторів, за рекомендацією користувачів мисливських угідь, подаються мисливствознавцем у районі на затвердження керівництву Комітету з лісового та мисливського господарства Автономної Республіки Крим, обласних управлінь лісового господарства, державних лісогосподарських обєднань, Севастопольського державного лісомисливського господарства, Управління мисливського господарства Держкомлісгоспу України.

2.2. Комітет з лісового та мисливського господарства Автономної Республіки Крим, обласні управління лісового господарства, державні лісогосподарські обєднання, Севастопольське державне лісомисливське господарство, Управління мисливського господарства Держкомлісгоспу України після співбесіди з кандидатом в інспектори та позитивного рішення видають йому посвідчення встановленого зразка (додаток), яке підтверджує повноваження інспектора. У ході співбесіди перевіряються знання кандидата в інспектори з основ законодавчих актів та нормативних документів, що регулюють проведення полювання, охорону і використання мисливських тварин.

2.3. Управління мисливського господарства Держкомлісгоспу України видає посвідчення інспектора, яке має дію на території України. Голова Комітету з лісового та мисливського господарства Автономної Республіки Крим, начальник обласного управління лісового господарства, генеральний директор державного лісогосподарського обєднання, директор Севастопольського державного лісомисливського господарства видають посвідчення інспектора, яке має дію відповідно на території Автономної Республіки Крим, області, м.Севастополя.

2.4. Облік інспекторів і виданих їм посвідчень ведеться в Управлінні мисливського господарства Держкомлісгоспу України, Комітеті з лісового та мисливського господарства Автономної Республіки Крим, обласних управліннях лісового господарства, державних лісогосподарських обєднаннях, Севастопольському державному лісомисливському господарстві.

2.5 Керівництво роботою інспекторів на території адміністративного району покладене на мисливствознавця в районі, який:
   а) керує підбором і згрупуванням інспекторів у населених пунктах району;
   б) проводить інструктажі та семінари з інспекторами;
   в) здійснює нормативно-методичне забезпечення інспекторів;
   г) організовує і координує роботу інспекторів, надає їм практичну допомогу, веде облік виконаної ними роботи;
   г) керує і спрямовує роботу інспекторів шляхом видачі їм розпоряджень на охорону угідь на конкретний період.

2.6. Мисливствознавець у районі у своїй діяльності з керівництва інспекторами співпрацює з громадськими мисливськими організаціями, користувачами мисливських угідь, територіальними органами Мінекоресурсів, органами місцевого самоврядування та правоохоронними органами.

3. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ГРОМАДСЬКИХ МИСЛИВСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ

3.1. Інспектор має право:
   а) перебувати в мисливських угіддях у межах території, зазначеної в посвідченні, з особистою мисливською зброєю незалежно від термінів полювання під час проведення рейдів з охорони державного мисливського фонду, організованих спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі екології та природних ресурсів, спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі мисливського господарства та полювання, їх територіальними органами, користувачами мисливських угідь, за умови наявності наказу (розпорядження) на проведення рейду, посвідчення та дозволу органів внутрішніх справ на користування вогнепальною зброєю;
   б) перевіряти документи на право полювання, зупиняти транспортні (у тому числі плавучі) засоби, проводити їх огляд та огляд речей, знарядь полювання, добутої продукції та інших предметів у межах території, зазначеної в посвідченні;
   в) доставляти осіб, які порушують правила полювання, в органи внутрішніх справ, органи місцевого самоврядування;
   г) складати протоколи про порушення правил полювання;
   ґ) проводити фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як додаткові заходи для запобігання та розкриття порушень правил полювання.

3.2. Інспектор зобовязаний:
   а) вести боротьбу із порушниками правил полювання;
   б) проводити нагляд за збереженням установлених у мисливських угіддях аншлагів з мисливської тематики;
   в) при виконанні обовязків інспектора мати при собі відповідне посвідчення;
   г) щорічно, при продовженні терміну дії посвідчення інспектора, складати звіт про виконану роботу за звітний період;
   ґ) надавати допомогу органам, які здійснюють державний контроль у галузі охорони, використання та відтворення тваринного світу при здійсненні ними своїх повноважень;
   д) розясняти громадянам вимоги правил полювання та їх права.

Інспектори проводять свою роботу в співпраці з громадськими мисливськими організаціями, працівниками державної лісової охорони, міліції, автоінспекції, представниками органів Мінекоресурсів та місцевого самоврядування.

3.3. Інспектори, які належним чином не виконують своїх обовязків (не склали на протязі року 3-4 протоколів на порушників правил полювання, не брали участі в рейдах з охорони державного мисливського фонду) або зловживають наданими їм правами, виключаються зі складу інспекторів з вилученням посвідчення рішенням органу, який його видав.

4. СТИМУЛЮВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ МИСЛИВСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ

4.1. Стимулювання громадських мисливських інспекторів здійснюється відповідно до Закону України "Про мисливське господарство та полювання" ( 1478-14 ).

Начальник Управління
мисливського господарства               М.В.Шадура

Додаток
до пункту 2.2 Положення
про громадських мисливських
інспекторів

ЗРАЗОК

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
______________________________
ПОСВІДЧЕННЯ № ___________
Предявник цього ________________
є громадським мисливським
інспектором __________________
_______________ р-ну, ___________
___________________________ обл.,

Фото якому надано право контролю за виконанням правил, термінів і способів полювання, що діють на території України
______________________
"___"________ ____ р.

м.п.

Дійсне до 31 грудня ____ р.
М.П. Керівник ________________

Дійсне до 31 грудня ____ р.
М.П. Керівник ________________

Дійсне до 31 грудня ____ р.
М.П. Керівник ________________Дійсне до 31 грудня ____ р.
М.П. Керівник ________________

Дійсне до 31 грудня ____ р.
М.П. Керівник ________________

Дійсне до 31 грудня ____ р.
М.П. Керівник ________________

ПРАВА І ОБОВЯЗКИ
ГРОМАДСЬКОГО МИСЛИВСЬКОГО
ІНСПЕКТОРА

1. Громадський мисливський інспектор має право:

   а) перебувати в мисливських угіддях у межах території зазначеної в посвідченні. З особистою мисливською зброєю незалежно від термінів полювання під час проведення рейдів з охорони державного мисливського фонду, організованих спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі екології та природних ресурсів, спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі мисливського господарства та полювання, їх органами на місцях, користувачами мисливських угідь, за умови наявності наказу (розпорядження) на проведення рейду, посвідчення інспектора, дозволу органів внутрішніх справ на користування вогнепальною зброєю;
   б) перевіряти документи на право полювання, зупиняти транспортні (у тому числі плавучі) засоби, проводити їх огляд та огляд речей, знарядь полювання, добутої продукції та інших предметів у межах території, зазначеної в посвідченні;
   в) доставляти осіб, які порушують правила полювання, в органи внутрішніх справ, органи місцевого самоврядування;
   г) складати протоколи про порушення правил полювання;
   ґ) проводити фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як додаткові заходи для запобігання та розкриття порушень правил полювання.

2. Громадський мисливський
інспектор зобовязаний:

   а) вести боротьбу з порушниками правил полювання;
   б) проводити нагляд за збереженням виставлених у мисливських угіддях аншлагів;
   в) при виконанні обовязків інспектора мати при собі відповідне посвідчення, а також номерний нагрудний знак;
   г) щорічно, при продовженні терміну дії посвідчення громадського мисливського інспектора, складати звіт про виконану роботу за звітний період;
   ґ) надавати допомогу органам, які здійснюють державний контроль у галузі охорони, використання та відтворення тваринного світу при здійсненні ними своїх повноважень;
   д) розясняти громадянам вимоги правил полювання та їх права.


Комментарии к статье:

Комментарии к статье: