Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1762 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

ПОСТАНОВА від 29 листопада 2000 р. № 1762 Київ

На виконання Закону України «Про мисливське господарство та полювання» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р, № 459 «Про порядок видачі доз­волів на спеціальне використання природних ресур­сів і встановлення лімітів використання
ресурсів за­гальнодержавного значення» (ЗП України. 1992 р., № 9, ст. 217; 1994 р;, № 8, ст. 209; Офіційний вісник Ук­раїни» 1999 р., № 31, ст. 1612, №50, ст., 2440) зміни згідно з додатком.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 7804іро затвердження Положення про мисливське господарство та порядок здійснення по­лювання» (ЗП України, 1996 р., № 15, ст. 397);

постанову Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 р. № 245 «Про внесення змін і доповнень до По­ложення про мисливське господарство та порядок здійснення полювання» (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 12, с. 154);

постанову Кабінету Міністрів України від 4 липня 1998 р. № 1008 «Про внесення змін до Положення про мисливське господарство та порядок здійснення полювання» (Офіційний вісник України, 1998 р., №
27, ст.994).

Премєр-міністр України В. ЮЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р^ № 1762

ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459

1. У Положенні про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 4:

абзац другий після слів «природних ресурсів у межах територій та обєктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення” доповнити словами «(крім мисливських тварин)»;,

в абзаці четвертому слово «Держкомгеологіею» замінити словом «Мінекоресурсів»;

абзац шостий викласти у такій редакції:

«ведмедя, кабана, лані, оленів благородного та плямистого, козулі, лося, муфлона, білки, бабака. бобра, нутрії вільної, ондатри, куниць лісової та камяної, норки американської, тхора лісового, а
також вовка, лисиці, бродячих собак І котів, сірих ворон, сорок, граків не в мисливський сезон або в заборонених для полювання місцях — органами Держкомлісгоспу»;

доповнити пункт новим абзацом сьомим такого змісту:

«вовка, лисиці, бродячих собак і котів, сірих ворон, сорок, граків, а також на селекційний та вибірковий діагностичний відстріл мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи в межах
територій та обєктів природно-заповідноґо фонду — органами Мінекоресурсів».

У звязку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами восьмим і девятим;

абзац восьмий викласти у такій редакції:

«пернатої дичини, кроля дикого, зайця-русака, енотовидного собаки, вовка та лисиці, а також бродячих собак і котів, сірих ворон, сорок, граків (під час полювання на інші види мисливських тварин)
— користува­чами мисливських угідь»;

в абзаці девятому слово «Держкомгеології» виключити;

абзац шостий пункту 5 виключити.

2. У Положенні про порядок установлення лімітів використання природних ресурсів загальнодержавного значення, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 3:

в абзаці першому слово «Держкомгеології» виключити;

в абзаці другому слово «Держкомгеологія» замінити словом «Мінекоресурсів»;

у пункті 5:

в абзаці першому слова «державних управлінь охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «державних управлінь екології та природних ресурсів в областях, містах Києві та
Севастополі»;

в абзаці другому слова «Державні управління охорони навколишнього природного середовища по Республіці Крим, областях, містах Києву і Севастополю» замінити словами «Спеціально уповноважений орган
виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів в Автономній Республіці Крим, державні управління екології та природних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі»;

у пункті 6:

в абзаці першому слова «державними управліннями охорони навколишнього природного середовища» та «державних управлінь охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «спеціально
уповноважений орган виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів в Автономній Республіці Крим, державні управління екології та природних ресурсів в областях, містах Києві та
Севастополі» у відповідному відмінку, а слова «органами Держкомгеології» виключити;

в абзаці другому слова «Державні управління охорони навколишнього природного середовища по Республіці Крим, областях, містах Києву і Севастополю» замінити словами «Спеціально уповноважений орган
виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів в Автономній Республіці Крим, державні управління екології та природних ресурсів в областях. містах Києві та Севастополі», а слова «та
органів Держкомгеології» виключити;

у пункті 7:

в абзаці першому слова «державними управліннями охорони навколишнього природного середовища по Республіці Крим та областях» замінити словами «спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у
сфері екології та природних ресурсів в Автономній Республіці Крим, державними управліннями екології та природних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі»;

в абзаці другому слова «державних управлінь охорони навколишнього природного середовища по Республіці Крим та областях» замінити словами «спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері
екології та природних ресурсів в Автономній Республіці Крим,

державних управлінь екології та природних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі»;

пункт 8 викласти в такій редакції:

«8.Ліміти використання мисливських видів парнокопитних тварин, ведмедя, куниць лісової та камяної, норки американської, тхора лісового бобра, нутрії вільної. ондатри, бабака, білки затверджуються
на мисливський сезон Мінекоресурсів за поданням Держкомлісгоспу на підставі пропозицій користувачів мисливських угідь, погоджених з їх територіальними органами в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі.

Затверджені ліміти Держкомлісгосп доводить до Ради міністрів автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та користувачів не пізніше ніж за
місяць до початку полювання на відповідний вид тварин.

Використання інших мисливських тварин регулюється нормами відстрілу, що встановлюються на мисливський сезон Мінекоресурсів разом з Держкомлісгоспом за поданням їх територіальних органів в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі»;

в абзацах першому та другому пункту 9 слова «Державного комітету охорони навколишнього природного середовища Республіки Крим, державних управлінь охорони навколишнього природного середовища по
областях, містах Києву та Севастополю» замінити словами «спеціально уповноваженого орган-виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів в Автономній Республіці Крим, державних управлінь
екології та природних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі»;

в абзацах першому та другому пункту 10 слова «державними управліннями охорони навколишнього природного середовища» та «державних управлінь охорони навколишнього природного середовища» замінити
словами «спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів в Автономній Республіці Крим, державні управління екології та природних ресурсів в областях, містах
Києві та Севастополі» у відповідному відмінку.

3. У Положенні про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів та у Положенні про порядок установлення лімітів використання природних ресурсів республіканського
значення;

затверджених зазначеною постановою, слова «Мін-природи», «Мінлісгосп», «Держрибгосппром», «Республіка Крим», «Рада Міністрів Республіки Крим»,

«Рада народних депутатів». «Держгіртехнагляд». та «Державної ветеринарної служби Мінсільгосппроду» в усіх відмінках замінити відповідно словами «Мінекоресурсів», «Держкомлісгосп»,
«Укрдержрибгосп», «Автономна Республіка Крим», «Рада міністрів Автономної Республіки Крим», «рада», «Держнаглядохоронпраці» та «Державного департаменту ветеринарної медицини» у відповідному
відмінку.

Оцените статью
Охота в Украине
Добавить комментарий